Opiskelu ei tunne ikärajoja

Opiskelu ei tunne ikärajoja

Oletko joskus muistellut vanhoja kouluvuosiasi? Sitä mukaa kun syksyn lehdet tippuivat puusta, myös karttakeppi kolahteli pöytään aina vain useammin ja liitu kirskahteli menemään taululla; päiviä laskettiin ensimmäiseen lomaan ja kokeita jännitettiin. Olisiko aikuisena opiskeleminen erilaista? Kyllä vain; aikuiskoulutuksessa moni asia on toisin kuin perusopetuksessa. Mutta aikuiskoulutus on myös päivän sana: opiskella ja kouluttautua voi nykyään missä iässä tahansa! Katsotaan mitä kaikkea aikuisopiskeluun oikein liittyy.

Miksi opiskella aikuisena?

Tähän asti monet ovat ajatelleet, että kun koulut on aikanaan käyty ja siirrytty työelämään, olisi se koulutusura sitten siinä. Nykyaikuisuus ja työ on kuitenkin muuttunut hyvinkin erilaiseksi. Jos jokin tutkinto onkin jo suoritettu, työura voi kuitenkin vielä pirstaloitua ja monimuotoistua. Työmarkkinoiden tarpeet muuttuvat koko ajan, ja aika harvoin yhteen ammattiin kouluttautuminen riittää. Vakituinenkaan työ ei välttämättä takaa uraa eläkeikään asti. Tällöin aikuiskoulutus voi tulla kysymykseen, ja nykyään onkin tarjolla vaihtoehtoja osaamisen päivittämisestä aina kokonaan uuden ammatin opiskeluun. Totta kai aikuisena opiskelu vaatii sitten järjestelyjä elämässä ja sitä että opinnot saadaan sopivaksi muuta arkea ajatellen, mutta mikään mahdoton yhtälö se ei tosiaan ole. Ammattitaidon ylläpitäminen ja sen parantaminen on kuitenkin tärkeää, mutta myös samalla yleensäkin itsensä kehittäminen. Eikä suuremmat ansiotulotkaan, joita opiskelun myötä voi saada ole varmastikaan pienimpiä motivaatioita aikuisopiskeluun.

Minkälaista aikuisena opiskelu on?

Opiskelu aikuisena on hyvinkin luultavasti erilaista kuin nuoruudessa, koska opiskelutavat ovat muuttuneet ja opiskelussa käytetään uusia opetustapoja ja -menetelmiä; perinteinen luokkaopetus on vähentynyt. Opiskelu on omalla ajalla ja töiden ohella opiskelun lisäksi mahdollista suorittaa myös työaikana joissain tapauksissa, ja yleensäkin sovittaa omaan elämänrytmiin. Usein opinnot järjestetään monimuoto-opintoina, jossa etäopetus ja lähiopetus vuorottelevat, ja osan opinnoista voi suorittaa, vaikka verkossa. Jos työn ja opiskelun aikoo yhdistää, vaatii se kuitenkin joka tapauksessa tarkkaa ajankäytön suunnittelua ja joustavuutta. Jos vielä on perhettä, on edessä kaiken tämän yhdistämisessä melkoinen palapeli, mutta ei kuitenkaan mahdoton. Opiskelemaan hakeutuessa kannattaa jo pyytää apua ja neuvoja eri tahoilta.

Minkälaista aikuisena opiskelu on?
Minkälaista aikuisena opiskelu on?

Aikuisopiskelijalla on myös mietittävänä se, kuinka opiskelu rahoitetaan. Olipa vaihtoehtoina sitten aikuiskoulutustuki, opintoraha tai opintotuki, saat tietoa opiskelun tuista esimerkiksi Koulutusrahastosta tai työ- ja elinkeinotoimistosta. Kannattaa varmasti katsoa ja miettiä kaikki vaihtoehdot läpi. Myös työtön voi monesti opiskella

omaehtoisesti työttömyysetuuden kanssa tuettuna, joten siitä kannattaa neuvotella alueensa TE-toimiston kanssa.

Aikuisena opiskeleminen on yleensä myös hyvin käytännönläheistä, onhan aikuisella jo paljon asiantuntemusta ja kokemusta asioista, ja opiskelussa hyödynnetäänkin tätä seikkaa. Opetustavoissa otetaan huomioon opiskelijan vahvuudet ja myös perheen ja työelämän asettamat vaatimukset. Kurssitovereilta saa tukea ja vinkkejä ja oppiminen on paljolti juuri vuorovaikutusta ja toisilta opiskelijoilta oppimista, ja vastavuoroisesti voi omaa osaamistaan jakaa kavereille. Parhaimmillaan tämä johtaa myös verkostoitumiseen ja sitä kautta työuralla eteenpäin menoon.

Entä jos työelämä on jo ohi, ovatko opiskelutkin? Ei tosiaankaan! Opiskella voi vaikka minkä ikäisenä omaksi ilokseen ja itseänsä sivistääkseen, vaikka kansalais- ja työväenopistoissa. Itsensä kehittämiselle ja opiskelusta nauttimiselle ei ole ikärajoja! Kansalaisopistoista löytyy kursseja, vaikka millä mitalla, kieltenopiskelusta ja tietokonetaitojen opiskelusta aina tähtitieteeseen asti. Valtaosa opetuksesta järjestetään iltaisin, joten sieltä löytää varmasti itselle sopivan ajan, oli sitten jo eläkkeellä tai vielä työelämässä. Lisäksi monilla paikkakunnilla järjestetään myös intensiivi- ja viikonloppukursseja sekä monimuoto-opetusta ja verkkokursseja. Ihmisen elämä on todellakin oppimista kaikkina ikäkausina; hieman Jörn Donneria mukaillen voisimme todeta: opiskeleminen kannattaa aina!

Akseli

Kommentointi on suljettu.