Etäopiskelun aikakausi

Etäopiskelun aikakausi

Etäopiskelun aikakausi

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vallitessa, ovat etäopinnot tulleet tutuiksi lähes jokaiselle opiskelijalle. Etäopiskelu on kasvava trendi, joka todennäköisesti tulee lähivuosina yhä enemmän syrjäyttämään perinteisiä opetusmenetelmiä. Lähiopetuksen määrää vähentämällä tavoitellaan toki myös säästöjä, mutta toisaalta halutaan kasvavissa määrin tarjota ihmisille erilaisiin elämäntilanteisiin soveltuvia opintomahdollisuuksia.

Mitä kaikkea on mahdollista opiskella etänä?

Osittain tai kokonaan etänä tapahtuvien opintojen tarjonta on kasvanut huimasti viime vuosina. Etänä on mahdollista suorittaa, riippuen opiskeltavasta alasta, joko yksittäisiä kursseja tai parhaimmillaan jopa kokonaisia tutkintoja. Tämä luo paljon uusia opintomahdollisuuksia esim. hankalien kulkuyhteyksien päässä asuville.

Opetus tapahtuu usein reaaliajassa viestintä- ja yhteistyöalustojen, kuten Microsoft Teamsin kautta. Osa opinnoista on puolestaan täysin aikaan ja paikkaan sitomattomia, eli niitä voi suorittaa täysin itsenäisesti ja juuri itselleen sopivalla aikataululla. Tämä helpottaa esimerkiksi töiden ja harrastusten ohella opiskelua.

Toisen asteen tutkinnoista erityismaininnan ansaitsevat lukio-opinnot, jotka on mahdollista suorittaa täysin etänä. Ainoastaan ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen vaatii paikan päälle menemisen. Monet ammattikoulujen perustutkinnot on myös mahdollista suorittaa suureksi osin etänä. Näihin perustutkintoihin kuitenkin sisältyy useimmiten myös välttämätöntä lähiopetusta sekä työpaikoilla suoritettavia opintojaksoja. Liiketalouden perustutkinnon voi suorittaa täysin etäopintoina, työpaikalla tapahtuvaa työharjoittelua lukuun ottamatta.

AMK- ja yliopistotasolla on mahdollista suorittaa opintoja täysin etänä. Lisäksi avoin yliopisto sekä avoin AMK tarjoavat kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta yksittäisiä kursseja ja opintokokonaisuuksia, joista suuri osa on mahdollista suorittaa etäopiskeluna. Tarjolla on muun muassa tutkintotavoitteisia polkuopintoja, joita suorittamalla on mahdollista hakea myöhemmin kyseiseen oppilaitokseen opiskelemaan. Tästä pääset tutustumaan tarkemmin etäopintojen laajaan tarjontaan.

Mitä kaikkea on mahdollista opiskella etänä?

Sopiiko etäopiskelu minulle – vinkkejä etäopiskelussa onnistumiseen

Etäopinnot tuovat opiskelijan arkeen vapautta ja joustavuutta, mutta toisaalta myös paljon haastetta. Ajanhallinta, itseohjautuvuus, suunnitelmallisuus ja näihin liittyvä vastuu voivat kuormittaa ja uuvuttaa opiskelijaa. Kotona opiskellessa saattaa myös helpommin sortua ympärillä oleviin kiusauksiin, kuten puhelimen selailuun ja suoratoistopalvelujen katselemiseen. Tämä voi häiritä opiskeluun keskittymistä, ja koulutehtäviä tulee helposti välteltyä viimeiseen mahdolliseen palautuspäivään asti. Tekemättömiä tehtäviä saattaa lähes huomaamatta kasaantua suuri määrä, ja monesti tähän havahtuu vasta viime hetkellä, kun niiden pitäisi olla jo valmiita.

Yksi tärkeimmistä jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä on selkeän rajan vetäminen koulutyön ja vapaa-ajan välille. Kotoa käsin työskennellessä tai opiskellessa saattavat työ- ja kouluasiat jäädä kummittelemaan mieleen juuri silloin, kun pitäisi rentoutua ja keskittää ajatukset muihin asioihin. Mikäli tämä muodostuu ongelmaksi, olisi suositeltavaa valita koulumateriaalien säilyttämiselle ja opiskelulle jokin tietty paikka, minne nämä velvollisuudet jäävät aina kun lopetat opiskelun.

Kodin ulkopuolella korkeakoulut yleensä tarjoavat etäopiskeluun soveltuvat tilat, ja näiden lisäksi myös kirjasto on loistava paikka itsenäiseen opiskeluun. Nyt poikkeustilan aikana on toki suositeltavaa opiskella vain kotoa käsin, ja julkisiin tiloihin onkin asetettu rajoituksia tai ne voivat olla kokonaan kiinni.

Toinen tärkeä tekijä vireystilan ja jaksamisen ylläpitämisen kannalta on opiskelun tauottaminen. Monen tunnin yhtäjaksoinen istuminen ja opiskeluun keskittyminen kuormittaa kehoa niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Hyvinvoinnin ja opiskelutehokkuuden maksimoimiseksi, kannattaa pitää vähintään lyhyt viiden minuutin tauko noin tunnin välein. Lyhyelläkin tauolla on suositeltavaa hieman liikkua ja venytellä, että keho pysyy virkeänä. Muita jaksamiseen vaikuttavia asioita ovat mm. ergonomia, terveellinen ja säännöllinen ruokavalio sekä opintojen vastapainoksi mielekäs tekeminen vapaa-ajalla.

Mikäli sinusta tuntuu, että etäopiskelun haasteet muodostuvat tavalla tai toisella liian suuriksi, olethan asiasta pikimmiten yhteydessä oppilaitokseesi. Tämän lisäksi apua voi pyytää esimerkiksi joltain läheiseltä ihmiseltä. Jos kuitenkin kamppailet jatkuvasti jaksamisesi kanssa, olethan yhteydessä terveydenhoitoalan ammattilaiseen. Tsemppiä jokaiselle etäopiskelun mielenkiintoiseen maailmaan!

Akseli

Kommentointi on suljettu.